KRÉMKERESŐ
(X)

(X)

KRÉMEK MÁRKÁK ÖSSZETEVŐK ELADÓ MAGAZIN FORUM BLOG Belépés

Kövess minket Instagramon is! :)

Játék szabályzat

A Játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban: Central Médiacsoport Zrt.) által üzemeltetett www.kremmania.hu domain alatt elérhető Krémmánia (továbbiakban: KM) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás keretében megjelenő Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője a Central Médiacsoport Zrt. Játékonként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és regisztrált tagja a KM közösségének. Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Szintén bizonyos játékoknál feltétel, hogy a játékos a Krémmánián rendszeres véleményező legyen, amit szintén feltüntetünk a játék oldalán.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  1. a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  2. a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  3. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama

A Játék jelentkezési határidejét az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. Sorsolás a jelentkezési határidő utáni napon történik, a szerencsés nyerteseket pedig emailben értesítjük.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy a Játéknál meghatározott egyéb feltétel teljesítésével, valamint az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

Sorsolás

A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik. Abban az esetben, ha a nyertes Játékos/Játékosok valamilyen okból nem tudja átvenni vagy igénybe venni a nyereményt, vagy azt visszamondja, úgy pótnyertes/pótnyertesek kihúzására kerül sor. A pótnyertes értesítése és a nyeremény kiküldése a továbbiakban ugyanúgy folytatódik, mint a nyertes esetében.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük. Ha a nyertes 3 napon belül nem jelez vissza, úgy új nyertest sorsolunk helyette, akit szintén emailben értesítünk.

A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Játék Szervezője kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Szervezőnél tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Central Médiacsoport Zrt.-t, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés

A játékokra való jelentkezéshez nem szükséges a KM regisztráció során megadott adatokon túl személyes adatok megadása, így a jelentkezők adatainak kezelésére a KM általános adatkezelési feltételei vonatkoznak. Bizonyos játékokhoz azonban szükséges, hogy a Játékos hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál.

Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Médiacsoport Zrt.-nek és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Central Médiacsoport Zrt. a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes az esetlegesen felmerülő igényeit a Szervezővel szemben érvényesítheti.

A Central Médiacsoport Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Médiacsoport Zrt.-val, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről.

A Central Médiacsoport Zrt. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Médiacsoport Zrt. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Médiacsoport Zrt. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiacsoport Zrt.-vel vagy Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Médiacsoport Zrt. és/vagy a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Médiacsoport Zrt.-nek és/vagy a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Médiacsoport Zrt.-t és/vagy a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Egyéb

A Central Médiacsoport Zrt. és a Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

NEKED AJÁNLJUK
;
© 2014 KrémMánia Minden jog fenntartva.