KRÉMKERESŐ
(X)

(X)

KRÉMEK MÁRKÁK ÖSSZETEVŐK ELADÓ MAGAZIN FORUM BLOG Belépés

Kövess minket Instagramon is! :)

Felhasználási Feltételek

Azzal, hogy belép a kremmania.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:


 1. A KrémMánia tulajdonosa (a "Szolgáltató") az ezen a honlapon található adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte, folyamatosan gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról és az adatbázis mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztőnek minősül. Ezért a Szolgáltató szellemi tulajdona a kremmania.hu oldalon található tartalom. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. A honlapon található tartalom (információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés), valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A kremmania.hu domainnév, valamint a KrémMánia, kremmania.hu elnevezés és megjelölés, valamint logo jogi védelmet élvez, felhasználása -- a hivatkozás kivételével -- kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 2. A felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárul, hogy a tartalmat a KrémMánia tualjdonosa felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.
 3. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása.
 4. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, ha saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

  • sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként
  • sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy
  • egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.
 6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül törölje azokat a véleményeket, melyek nem organikus módon (pl. egy márka felkérésésére) születtek.
 7. A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
 8. A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:

  • mások jogait bármilyen módon megsérteni;
  • bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. "junk" vagy "spam" küldeményeket küldeni;
  • bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;
  • bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. "lánclevelet" készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
  • a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
  • e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
  • más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
  • megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.
Felelősség kizárása:
 1. A kremmania.hu oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltató jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni.
 3. A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket és reklámokat futtathat a honlapon.
 4. A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény- és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
 5. A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja.
 7. Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.
 8. A honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét - így különösen az alábbiak vonatkozásában. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:

  • a honlap a "Világháló" (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak,
  • bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik, harmadik jogosulatlan személy által "megszerezhető", olvasható
  • a honlap és annak tartalma a "mindenkor megtekintett állapotban" áll a felhasználó rendelkezésére.
  • A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a honlapra történő belépés, a honlap letöltése, vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, "worm"-, "trojan horse"-, "time bomb"-, "cancelbot"-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
  • A Szolgáltató nem szavatolja a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely anyag megbízhatóságát, teljességét, megfelelő minőségét, illetve annak valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.
  • A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát.
  • A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.
  • A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
  • A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.
NEKED AJÁNLJUK
© 2014 KrémMánia Minden jog fenntartva.